Sort by:
Palm Jaggery (Karupatti) Mysorepak 200g  - Free Shipping Across India

Palm Jaggery (Karupatti) Mysorepak 200g

Rs. 249 Rs. 237
Multigrain Health Mix (Kanji Maavu) 250g  - Free Shipping Across India

Multigrain Health Mix (Kanji Maavu) 250g

Rs. 169 Rs. 161
Millets Health Mix (Kanji Maavu) 250g  - Free Shipping Across India

Millets Health Mix (Kanji Maavu) 250g

Rs. 179 Rs. 170
Carrot & Dates Mysore Pak 200g  - Free Shipping Across India

Carrot & Dates Mysore Pak 200g

Rs. 249 Rs. 237
Onion Fryums 200g  - Free Shipping Across India

Onion Fryums 200g

Rs. 179 Rs. 170
Navadhanya Adai Mix (9-Grain Protein Dosa) 250g  - Free Shipping Across India

Navadhanya Adai Mix (9-Grain Protein Dosa) 250g

Rs. 189 Rs. 180
Lotus Stem Crisps (Thamarai Thandu Vathal) 100g  - Free Shipping Across India

Lotus Stem Crisps (Thamarai Thandu Vathal) 100g

Rs. 299 Rs. 284
Jaggery Soan Burfi 200g  - Free Shipping Across India

Jaggery Soan Burfi 200g

Rs. 249 Rs. 237